Ажилласан жил: 12  Төгссөн сургууль: 1993-2003 онд Ховд аймгийн Жаргалант сумын 10 жилийн 4-р сургуулийн Орос хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийг төгссөн. 2003-2007 онд Ховд их сургуулийг Математик-Мэдээлэлзүйн мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 2007-2009 онд Ховд их сургуулийг боловсрол судлалын магистр зэрэгтэй төгссөн. 2012-2015 онд ОХУ-ын Челябинск хотын Өмнөд Уралын их сургуулийн аспирантурт суралцсан.