Б.Энхбаяр

Олон улсын жишигт нийцсэн мэдээлэл технологийн мэдлэг ур чадвартай, эх хэл, үндэсний өв уламжлалаа дээдэлсэн иргэнийг төлөвшүүлнэ.