ОЛОНЛОГ ЭГЗЭ сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилийн бага ангийн сурагчдын хичээлийн бэлтгэлийн жагсаалтыг хүргүүлж байна. Эцэг эх та бүхэн энхрий бяцхан үрсдээ дараах хичээл сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэж өгөөрэй. Үүнд:

Хичээлийн хэрэгсэл